Handschoenen info

Arm- en handbescherming

Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen waar we bijzon¬der zuinig op moeten zijn. Het percentage bedrijfsongevallen waarbij armen en/of handen betrokken zijn bedraagt meer dan 50%! Vaak kunnen deze verwondingen worden voorkomen door risico’s weg te nemen, te beperken of door de inzet en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Verschillende soorten werkzaamheden hebben effect op gebruik van verschillende soorten handschoenen. Echter is deskundig advies hierbij van groot belang. Hiervoor bent u bij Relei aan het juiste adres.

NEN-EN 420: Algemene eisen voor handschoenen
In deze norm worden de algemene eisen gedefinieerd, zoals constructie en ontwerp, beschermingsgraad, reiniging, onderhoud, opslag, houdbaarheid, maatvoering en gebruiksaanwijzing.

NEN-EN 388: Beschermende handschoenen; Mechanische beproevingsmethoden en eisen
Handschoenen worden getest op weerstand tegen schuren, snijden, perforatie en scheuren. Bescherming tegen mechanische risico’s wordt weergegeven door een pictogram en 4 cijfers(prestatieniveau), waarbij de hoogte van elk cijfer (1 t/m 5) overeenstemt met het weerstandsniveau tegen het betreffende risico.

Test Prestatie-niveaus
0 1 2 3 4 5
A: schuurweerstand (omwentelingen) B: snijweerstand (index) <1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
C: scheurweerstand (Newton) D: perforatieweerstand (Newton)

NEN-EN 374: Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
Deze norm is onderverdeeld in drie subnormen:
NEN-EN 374-1: Terminologie en prestatie-eisen
NEN-EN 374-2: Bepaling van de weerstand tegen indringen
NEN-EN 374-3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie

NEN-EN 407: Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur)
Bescherming tegen hitte- en vuurrisico’s wordt weergegeven met een pictogram en 6-cijfers, waarbij de hoogte van elk cijfer (0 t/m 4) overeenstemt met het weerstandsniveau tegen het betreffende risico.

Test Prestatieniveaus
X: niet getest
0: beneden het minimaal prestatieniveau (mogelijke niveau’s 1 t/m 4)
A: brandgedrag NEN-EN 26941
B: contactwarmte NEN-EN 702
C: convectieve hitte NEN-EN 367
D: stralingswarmte NEN-EN 366
E: kleine spatten gesmolten metaal NEN-EN 348
F: grote hoeveelheden vloeibaar metaal NEN-EN 373

NEN-EN 511: Beschermende handschoenen tegen koude
Deze norm definieert de eisen en beproevingen voor handschoenen die bescherming bieden tegen contact- en geleidingskoude tot een temperatuur van -50 graden Celsius.

Test Prestatieniveaus

A: weerstand tegen geleidingskoude
B: weerstand tegen contactkoude
C: doordringbaarheid van water

Relei B.V.