Hoofdbescherming info

Hoofdbescherming

Hoofdbeschermingsmiddelen: moeten worden gedragen bij alle arbeidsomstandigheden waarbij het hoofd aan gevaren wordt blootgesteld, die tot verwondingen kunnen leiden. Hoofdbeschermingsmiddelen worden ingedeeld in: Veiligheidshelmen en Hoofdbedekkingmiddelen.

Wetgeving en richtlijnen
De noodzaak tot het dragen van hoofdbeschermingsmiddelen zal blijken uit de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie.

Normen
Onderstaande normen zijn van toepassing op hoofdbescherming:

NEN-EN 397: Industriële veiligheidshelmen
NEN-EN 443: Brandweerhelmen
NEN-EN 812: Industriële stootpetten

Gebruiksduur:
Voor de gebruiksduur van een veiligheidshelm is geen algemene regel van toepassing De veilige gebruiksduur van een veiligheidshelm hangt van vele factoren af, zoals vervuiling door bepaalde chemische stoffen, UV-straling, hitte en mechanische beschadiging. Volgens de norm dient de fabrikant in de gebruiksaanwijzing aan te geven hoe de uiterste gebruiks¬datum is vast te stellen.

Soorten veiligheidshelmen:
Veiligheidshelmen zijn er in vele materialen. Zo zijn er veiligheidshelmen gemaakt van:
– Polyethyleen (PE)
– Polycarbonaat (PC)
– Acryl-Butadieen-Stryreen (ABS)
– Polyamide (PA), Textiel-Fenol (PF-SF)Polyester-Glasvezel (UP-GF).

Ook qua uitvoeringsvormen zijn er diverse mogelijkheden. Zo zijn veiligheidshelmen leverbaar met een (verkorte-)klep, met extra nekbescherming, met een regengoot, met ventilatie-openingen, met een 4- of 6-punts binnenwerk van kunststof of geweven draagbanden. Qua sluiting van de achter¬hoofdband valt te denken aan een draaiknop, klittenband- of schuifinstellingssluiting. Verder zijn er ook combinatiemogelijkheden met gelaatsschermen, gehoorbeschermers of ademhalingsbescher¬ming.

Relei B.V.