Oog- en gelaatsbescherming info

Oog- en gelaatsbescherming

In talloze arbeidsomstandigheden lopen de ogen gevaar. Vaak worden onverantwoorde risico’s genomen door oogbescherming niet te gebruiken waar dat wel nodig is. Wij hebben uitsluitend oog- en gelaatsbescherming in het assortiment, die voldoet aan de hoogste eisen van draagcomfort. De oogbescherming is bedoeld om zowel het zicht op de arbeidsplaats ongehinderd te behouden als de ogen te beschermen tegen aantasting door mechanische en fysieke bedreigingen.

Wetgeving en richtlijnen:
De toepassing van oog- en gelaatsbescherming dient te worden bepaald aan de hand van de risico-inventarisatie en evaluatie

Normen
Onderstaande normen zijn van toepassing op oog- en gelaatsbescherming:

NEN-EN 166: Oogbescherming; eisen
NEN-EN 175: Oogbescherming; middelen voor oog- en gelaatsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen

Relei B.V.