PBM-automaat

PBM-automaat voor uitgifte pbm’s op de werkvloer

Voor distributie van pbm’s op de werkvloer stellen wij een PBM-automaat ter beschikking.
Dit verzekert de constante beschikbaarheid van de correcte pbm’s om veilig en efficiënt te kunnen werken. Denk aan handschoenen, brillen, mondkapjes, gasfilters, gehoorbescherming,…..

PBM-automaat

De pbm-automaat beschikt over een ronddraaiende carrousel met 12 plateaus, deze elk onderverdeeld in minimaal 12 en maximaal 36 compartimenten die zelf aangepast kunnen worden in grootte. Totaal kunnen er 432 pbm’s in geplaatst worden.
Met de pbm-automaat kunnen pbm’s vrij aangeleverd worden aan het personeel. Door middel van een persoonlijke badge aan te brengen in de pbm-automaat kan de geselecteerde pbm geleverd worden. De badges kunnen geprogrammeerd worden volgens de bevoegdheden van de gebruiker/afdeling. Op deze manier worden verkeerde pbm’s voor de gebruiker/afdeling uitgesloten. De pbm-automaat levert de pbm en slaat de transactiedata (pbm, data/tijd van levering, gebruiker/afdeling) op in een database. Opgeslagen uitgiftes kunnen online opgevraagd worden en geëxporteerd worden in Excel, PDF, om verder uit te werken.
Kostenbesparend, door het verwerken van de transactiebewegingen per afdeling, pbm-automaat en periode, kunnen misbruiken snel gedetecteerd worden. Constante bijsturing van verbruiken en behoeften van pbm’s.

PBM-automaat

Relei B.V.